Świętokrzyski harcerz

      C
1. Właśnie tu, na tej ziemi,
     G
  Młody harcerz meldował
     F          C
  Swą gotowość - umierać za Polskę.
  Tak jak ty niesiesz plecak,
  On niósł w ręku karabin,
  W sercu radość, nadzieję i troskę.
  Może tu, w Nowej Słupi,
  W Dależycach, Bielicach
  Brzozowymi krzyżami znaczony,
  Swą dziewczynę pożegnał,
  Nic nie wiedząc, że tylko
  Kilka dni życia mu przeznaczone.

                 G
Ref. Naszej ziemi śpiewamy, ziemi pokłon składamy
     F           C
   Taki prosty, serdeczny, harcerski.
                 G
   Niechaj echo poniesie tę balladę rajdową
      F          C
   W nowe jutro i w przyszłość nową.

2. Na pomniku wyryto,
  że szesnaście miał wiosen,
  że był dzielny, odważny, radosny.
  Kiedy padał - płakała
  Cała puszcza jodłowa.
  Nie doczekał czekanej tak wiosny.
  I choć on nie doczekał,
  To nie zginął tak sobie.
  Przetarł szlak, którym dzisiaj wędrujesz.
  I gdy tak przy ognisku
  Śpiewasz sobie balladę,
  Tak jak on w sercu Ojczyznę czujesz.

Ref. Naszej ziemi śpiewamy...