Krótko o stronie

Koncepcja stworzenia internetowej wersji śpiewnika z piosenkami harcerskimi, turystycznymi i żeglarskimi zrodziła się w mojej głowie na przełomie roku 1999 i 2000. Podczas realizacji projekt stopniowo zmieniał się w serwis, w którym umieściłem więcej przydatnych harcerzom elementów. Oficjalne otwarcie „Strony Harcerskiej Dużego Maja” nastąpiło 18 czerwca 2001 r. i od tego czasu trwała rozbudowa bazy wiedzy zebranej w serwisie z okresowymi ulepszeniami layoutu. W kwietniu 2002 r. narysowałem i opublikowałem logo - kolorowe litery SHDM nachodzące na siebie i zamknięte ciemnożółtym okręgiem. Krokiem milowym rozwoju strony było wdrożenie 22 sierpnia 2003 r. jej nowej wersji działającej w oparciu o mój autorski system administracji (CMS) - wtedy też możliwe stało się współtworzenie treści serwisu przez użytkowników, którzy mogli zakładać w nim konta.

Do roku 2009 serwis był na bieżąco administrowany i rozwijany, jednak później, z uwagi na wiele innych obowiązków (harcerstwo jest drogą, a nie celem samym w sobie), nie miałem już wiele czasu, żeby zajmować się jego doglądaniem. Tym niemniej nie zrezygnowałem z utrzymywania strony wiedząc, że nadal była źródłem cennych informacji, szczególnie dla młodszych harcerzy. Po latach jednak wiele informacji zdezaktualizowało się, a system administracji stał się przestarzały. W związku z tym sprawdziłem, które z funkcjonalności serwisu są nadal wykorzystywane i zdecydowałem o wydzieleniu ich do nowego serwisu, jaki 26 listopada 2019 r. zastąpił wersję dotychczasową (pozostała oryginalna kolorystyka).

Jednocześnie jestem otwarty na uwagi oraz sugestie dotyczące dodania tu innych przydatnych wg Ciebie funkcjonalności, które nie będą wymagały administrowania - najlepiej skontaktować się ze mną mailowo.

Czuwaj!
pwd. Wiktor Maj HO