Szyfrator Harcerski

Działanie szyfratora SHDM on-line

Szyfrator służy do szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości metodą zamiany określonych w kluczu znaków (zamiana znaku na inny znak, znajdujący się w tej samej sylabie klucza).

Standardowe szyfrowanie i odszyfrowywanie wiadomości

Aby zaszyfrować lub odszyfrować wiadomość, wpisz jej treść w pole opisane „Wpisz tekst do przekodowania...”, wybierz odpowiedni klucz, według którego wiadomość ma być zaszyfrowana lub odszyfrowana, a następnie kliknij przycisk „Przekoduj”. Poprawne przekodowanie wiadomości oznajmi zielony komunikat na górze okna, a jakikolwiek błąd - komunikat koloru czerwonego.

Zamiana znaków polskich na polskawe

Żeby móc szyfrować również polskie znaki narodowościowe (np. ś, ń, ł), musisz zaznaczyć opcję „Zamień znaki polskie na polskawe”. Opcja spowoduje zamianę znaków polskich na polskawe (np. ś na s, ó na o) i skrypt przekoduje je w takiej formie. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, polskie znaki pozostaną nieprzekodowane.

Szyforwanie i odszyfrowywanie według własnego klucza

System posiada także możliwość przekodowania wiadomości według klucza zdefiniowanego przez użytkownika. By móc podać własny klucz, wybierz opcję „własny klucz:”, a następnie wpisz klucz w pole opisane „AB-CD-...”. Poprawnie zdefiniowany klucz ma postać: „AB-CD-...”, gdzie kolejne sylaby (AB, CD...) to pary liter (wyłącznie dużych i z pominięciem polskich znaków narodowościowych) zamienianych w wiadomości. Sylab może być maksymalnie 13 (26 liter), gdyż poszczególne litery klucza nie mogą się powtarzać. Sylaby należy oddzielać pauzami. Dozwolone znaki to wyłącznie duże litery (A-Z) i pauzy.

Podane w formularzu wiadomości nie są zapisywane w jakiejkolwiek bazie danych. Skrypt nie trzyma ich ani w sesjach, ani ciasteczkach.

Administrator nie bierze odpowiedzialności za nieporawne działanie skryptu, zwłaszcza wtedy, gdy wprowadzone przez użytkownika dane są niezgodne z wymaganiami.