Katyń 1940 (Ostatni list)

Lech Makowiecki

  C        D      e
1. Skreślam dziś do Ciebie kilka słów,
  C         D      e
  Chociaż wiem - nie dojdą pewnie znów...
  C       D      G   e
  Piszę stąd do Ciebie ten ostatni raz: 
  C       D        e
  Żegnaj już, kochanie - na mnie czas...

2. Nocą wciąż te same miewam sny:
  Piękną panną młodą jesteś w nich.
  Synek pewnie urósł... Za mnie przytul go.
  Teraz jeszcze trudniej odejść stąd...

  Mmm...
  Teraz jeszcze trudniej odejść stąd...

3. W takiej, jak ta, chwili chce się żyć.
  Wszystko jest nieważne - byle być,
  Lecz wyboru nie dał dobry Bóg;
  Stoję dziś u kresu moich dróg.

4. Każą nam wysiadać... To już tu?
  Ten brzozowy lasek - to mój grób...
  Jeszcze tylko westchnę jeden raz.
  Jeszcze myśl ostatnia: Kocham Was...

  Mmm...