Złączeni węzłem

1. Złączeni węzłem braterskiej miłości
  Zwycięsko płyniem wśród życiowych fal.
  Przed nami jutro jaśniejszej przyszłości,
  Z nami potęga, naszych czynów stal.

Ref. Dłoń z dłonią wiąż, przez życie dąż 
   Pełen nadziei, ochoty.
   Swym czynem świeć, jak orzeł leć
   W świat prawdy, piękna i cnoty.

2. Kto świat swych uczuć i myśli rozszerza,
  Powiększa siebie i ojczyznę swą,
  A to jest celem harcerki, harcerza,
  Którzy potężną Polskę widzieć chcą.

Ref. Dłoń z dłonią wiąż...

3. Wołodyjowskich i Zawiszów wnuki
  Pragniemy godnie śladem iść ich stóp.
  Wysoko nieść sztandar cnoty i nauki,
  Zawsze dotrzymać na wierność Polsce ślub.

Ref. Dłoń z dłonią wiąż...