Harcerska dola

1. Z miejsca na miejsce, z wiatrem wtór,
   Z lasu do lasu, z pól do pól,
   Wszędzie nas pędzi, wszędzie gna
   Harcerska dola radosna.

2. Nam trud niestraszny ani znój,
   Bo myśmy złu wydali bój
   I z nim do walki wciąż nas gna
   Harcerska dola radosna.

3. Nasza pogoda, jasny wzrok
   Niechaj rozjaśni ludziom mrok,
   Niechaj i innym szczęście da
   Harcerska dola radosna.
   Harcerski krzyż.