Złączeni węzłem

        
1. Złączeni węzłem braterskiej miłości Zwycięsko płyniem wśród życiowych fal. Przed nami jutro jaśniejszej przyszłości, Z nami potęga, naszych czynów stal. Ref. Dłoń z dłonią wiąż, przez życie dąż Pełen nadziei, ochoty. Swym czynem świeć, jak orzeł leć W świat prawdy, piękna i cnoty. 2. Kto świat swych uczuć i myśli rozszerza, Powiększa siebie i ojczyznę swą, A to jest celem harcerki, harcerza, Którzy potężną Polskę widzieć chcą. Ref. Dłoń z dłonią wiąż... 3. Wołodyjowskich i Zawiszów wnuki Pragniemy godnie śladem iść ich stóp. Wysoko nieść sztandar cnoty i nauki, Zawsze dotrzymać na wierność Polsce ślub. Ref. Dłoń z dłonią wiąż...