Watra

        
h fis 1. W płomieniach harcerskiej watry G A Szukamy naszych wspomnień. h fis Odnajdziemy czas przeszły, G A h Bo nie możemy zapomnieć fis Ref. Chwil przy ogniu spędzonych G A W kręgu braterskich myśli, h fis Gdzie przyjaźń i braterstwo G A h Nie byłyby już tylko wymysłem. fis Pal się watro ogniem jasnym. G A Niech twa moc oczyszczająca h fis Wypali z nas egoizm, G A h Rozpali nasze serca. 2. Przez pryzmat jej gorąca Szukamy naszych wspomnień. Odnajdziemy czas przeszły, Bo nie możemy zapomnieć. Ref. Chwil przy ogniu spędzonych...