Lipka

        
e D e D 1. Z tamtej strony jeziora G C H7 Stoi lipka zielona, e D e D A na tej lipce, na tej zieloniutkiej C H7 e Trzej ptaszkowie śpiewają. 2. Nie byli to ptaszkowie Ino trzej braciszkowie. Co się spierali o jedną dziewczynę, Który Ci ją dostanie. 3. Jeden mówi: Tyś moja! Drugi mówi: Jak Bóg da. A trzeci mówi: Moja najmilejsza, Czemuś Ty dziś tak smutna? 4. Jakże nie mam smutna być? Za starego każą iść. Czasu tak niewiele, jeszcze dwie niedziele, Mogę, miły, z Tobą być. 5. Z tamtej strony jeziora Stoi lipka zielona, A na tej lipce, na tej zieloniutkiej Trzej ptaszkowie śpiewają.