Kolęda

        
C F 1. Aniołowie, aniołowie biali, C G Nacoście to tak u żłóbka czekali? C F Pocoście tak skrzydełkami trzepocząc C F a Płatki śniegu rozsypali ciemną nocą? G a Ref. Czarne noce - aniołowie w naszej ziemi, C G Czarne gwiazdy, śnieg czarny i miłość C F I pod tymi obłokami ciemnymi, C F a Nasze serce w ciemność się zmieniło... 2. Aniołowie, aniołowie biali, O przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich, By do pana trafił ten zgubiony I ten co się oczu podnieść boi. Ref. I ten, który bez nadziei czeka I ten rycerz w rozszarpanej zbroi, By jak człowiek szedł do Boga-człowieka. Aniołowie, aniołowie biali! 3. Aniołowie, aniołowie biali, Nacoście to tak u żłóbka czekali? Pocoście tak skrzydełkami trzepocząc Płatki śniegu rozsypali czarną nocą?