Ustaw jako stronę startową

Dodaj stronę do ulubionych
 Strona główna > Historia scoutingu i harcerstwa
Submenu
 Robert Baden-Powell
 Andrzej Małkowski
 Mariusz Zaruski

Menu
 Strona główna
 O autorze
 O stronie
 Śpiewnik harcerski
 Sprawności
 Sondy
 Historia scoutingu
 Aktualności
 Artykuły harcerskie
 Księga gości
 Linki
 Harc-Licznik
 Szyfrator on-line
 Pliki do ściągnięcia
 Materiały harcerskie

Partnerzy
 HarcGrupa
 miniPortal HKT
 PoHaM

Sonda

Jak oceniasz zlot 100-lecia w Krakowie?

było fenomenalnie!
całkiem fajnie
nie tak źle
raczej kiepsko
fatalnie


Zobacz wyniki

Subskrypcja
  Podaj swój e-mail:

Dodaj Usuń


Historia scoutingu i harcerstwa

Robert Baden-Powell   Ruch harcerski w Polsce utworzono w oparciu o organizacje skautowskie, które powstały w Anglii na początku naszego wieku. Twórcą skautingu był Robert Baden - Powell, oficer angielskiej armii kolonialnej, doskonały dowódca, odnoszący też sukcesy dziennikarskie, literackie, plastyczne, wspaniały obserwator życia, a zwłaszcza rozwoju młodego pokolenia. W pewnym momencie swego życia poświęcił się wychowaniu młodzieży, mającemu na celu wyrwanie młodych chłopców z zadymionych, uprzemysłowionych miast, bezpośrednie zetknięcie z przyrodą, a przez to ich uzdrowienie psychiczne i moralne, wychowanie dobrych, patriotycznie nastawionych obywateli za pomocą przemyślanych gier z ukierunkowaną treścią.
  Pierwszy obóz zorganizował "Bi - Pi" (jak nazywano Baden - Powella) w 1907 roku, gdzie wypróbował swe metody m. in. wprowadzenie systemu zastępowego, wynikłego z obserwacji rodzin wielodzietnych, gdzie starszy brat opiekował się skutecznie grupą młodszego rodzeństwa. W rok później wydał książkę "Scouting for boys", zawierającą wszystkie zasady skautingu z prawem i przyrzeczeniem. Odtąd błyskawicznie skauting rozwinął się w Anglii, a potem na całym świecie. Baden - Powell uważał, że jego posłannictwem jest rozprzestrzenienie przyjaźni i braterstwa na całym świecie. Zwracał się do młodych ludzi słowami: "Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście".
  W 1912 roku siostra Baden - Powella zorganizowała dziewczęta w drużyny skautek i wydała podręcznik "Dziewczęta - Przewodniczki".
  Idea skautowska bardzo szybko dotarła również na ziemie polskie i zwróciła uwagę działaczy "Zarzewia" - młodzieżowej organizacji, przygotowującej swoich członków do walki o niepodległość (Polska, jak wiemy, była wtedy pod zaborami). Jednym z działaczy "Zarzewia" był Andrzej Małkowski, który stał się gorącym entuzjastą skautingu i propagował go wśród młodzieży polskiej. Andrzej Małkowski był także członkiem najstarszego towarzystwa gimnastycznego "Sokół", którego oddziały istniały we wszystkich zaborach. Poparcie towarzystwa pozwoliło zorganizować kursy instruktorskie, których uczestnicy chłonęli informacje o wycieczkach, biwakach, szyfrach, podchodach, grach (które w niedługim czasie nazwano harcami), ale jednocześnie uczyli się o konieczności pracy nad sobą i pracy dla ojczyzny. Komenda skautowa powstała we Lwowie. Założono też pierwsze drużyny. Ukazał się podręcznik Andrzeja Małkowskiego, który został przesłany do wszystkich zaborów i na emigrację. Zaczął wychodzić dwutygodnik "Skaut", redagowany przez Małkowskiego. Polski skauting ogarniał stopniowo cały kraj pomimo i na przekór kordonom granicznym między państwami zaborczymi. Wszędzie docierali emisariusze, wioząc numery "Skauta" i podręczniki dla instruktorów.
  Polscy skauci wzięli udział w zlocie skautów w Anglii. Mimo protestów zaborców delegacja polskich skautów z państwa, którego nie było na ówczesnej mapie świata, zaznaczyła swój udział w imprezie, gdyż Baden - Powell odznaczył Andrzeja Małkowskiego odznaką "Za Zasługę", co miało ogromne znaczenie prestiżowe, a polska flaga powiewała na maszcie zlotu.
  Podczas I wojny światowej wielu skautów walczyło na froncie, wielu też pracowało w szpitalach, niosąc pomoc samarytańską. Zaborcy zakazywali działalności harcerzom lub utrudniali ją. Gdy I wojna światowa zbliżała się do końca, rozpoczęły się coraz intensywniejsze przygotowania (również harcerzy) do wyzwolenia kraju spod jarzma zaborców. Na zjeździe w Lublinie utworzono ogólnopolski Związek Harcerstwa Polskiego, który przyjął za swoje znaki krzyż i lilijkę z literami ONC (inicjały hasła Filaretów - "Ojczyzna, nauka, cnota"). Do dziś znaki te obowiązują w harcerstwie. Harcerze w różnych miastach wzięli udział w rozbrajaniu zaborców. Kompania Skautowa uczestniczyła w powstaniu wielkopolskim. W latach późniejszych, dzięki rozwiniętej pracy propagandowej, harcerze brali udział w powstaniach śląskich. Pracowali też w Polskim Komitecie Plebiscytowym, w organizowaniu nowych drużyn na Warmii, Mazurach i Śląsku.
  W Polsce niepodległej celem harcerstwa stał się udział w odbudowie kraju, scaleniu go tzn. zatarciu różnic między poszczególnymi dzielnicami, utrzymaniu niepodległości, wychowywaniu dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu.
  W latach trzydziestych związek otrzymał znaczną pomoc finansową od państwa, co pozwoliło mu się rozwinąć. Formy pracy znacznie się zmieniły, by trafić w zainteresowania młodzieży i na tej podstawie stwarzać warunki do samowychowania. Rozwinięto szybownictwo, spadochroniarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, turystykę, krótkofalarstwo i sport strzelecki. Odbywały się harcerskie mistrzostwa sportowe. Harcerscy szybownicy zdobywali rekordy kraju, a szybowali na maszynach, zbudowanych we własnych warsztatach. Na Bałtyk wypłynął żaglowiec "Zawisza Czarny", dowodzony przez gen. Mariusza Zaruskiego. Zaruski studiował na wydziale matematyczno - fizycznym uniwersytetu w Odessie i pływał wtedy jako kapitan rosyjskich statków żaglowych. Za działalność niepodległościową zesłany został do Archangielska, gdzie ukończył szkołę morską. Po przyjeździe do Krakowa był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". W 1910 roku osiadł w Zakopanem. Tam założył Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i kierował nim przez kilka lat. Mariusz Zaruski był jednym z pionierów polskiego narciarstwa oraz autorem podręcznika narciarstwa i przewodnika zimowego po Tatrach. Należał też do Związku Strzeleckiego i służył w Legionach Polskich podczas I wojny światowej. W latach międzywojennych był generałem Wojska Polskiego, organizował polskie żeglarstwo morskie, był komandorem Yacht Klubu Polskiego. Mariusz Zaruski był także pisarzem. Pisał wiersze marynistyczne, artykuły i wspomnienia dotyczące morza i Tatr. W czasie II wojny światowej aresztowany przez NKWD, zmarł w obozie w Chersoniu.
Olga Małkowska   W latach trzydziestych powstała Organizacja Przyjaciół Harcerstwa, wspierająca je. W tym samym czasie zaczęto organizować drużyny zuchowe, zajmujące się wychowaniem dzieci w wieku 8 - 10 lat. Zapoczątkowała to Olga Małkowska, żona Andrzeja Małkowskiego, który, jak już wspomniałem, powołał do życia harcerstwo w Polsce. ZHP był członkiem międzynarodowego ruchu skautowego. Polscy harcerze brali udział w międzynarodowych zlotach skautów - Jamboree. Sami również organizowali kursy i zloty.
  Zdobyte doświadczenie wychowawcze i organizacyjne oraz duży zespół bezinteresownych, doświadczonych instruktorów wykorzystano także do działania podczas II wojny światowej. Już w czasie mobilizacji harcerze roznosili wezwania, rozklejali obwieszczenia, pomagali w budowie schronów i umocnień. Harcerki organizowały patrole sanitarne, punkty opatrunkowe, ośrodki opieki nad uchodźcami i dziećmi. W czasie działań wojennych harcerze walczyli przeciw regularnym oddziałom niemieckim, kierowali ruchem, wskazując drogę wojsku polskiemu, podprowadzali polskie patrole pod obsadzane przez hitlerowców punkty. Po klęsce wrześniowej harcerze kontynuowali walkę w konspiracji, przyjmując nazwę Szarych Szeregów, które ściśle współpracowały z AK i Delegaturą Rządu RP na kraj. Organizowali akcje małego sabotażu i dywersji. Harcerki prowadziły działalność sanitarną i łącznikową..
  Po II wojnie światowej ruch harcerski odradzał się żywiołowo. Rozpoczynano jawną działalność przede wszystkim przy odbudowie kraju, usuwaniu gruzów, pomocy rannym żołnierzom, likwidowaniu pozostałości po okupantach (np. nazwy ulic, instytucji), pomocy przy żniwach, pomocy repatriantom, zbieraniu książek dla Śląska, najbardziej dotkniętego germanizacją. Z powodu braku pieniędzy zajmowano się również działalnością gospodarczą. Powstawały np. harcerskie warsztaty czapnicze, krawieckie, usługowe. Nowe chorągwie na ziemiach odzyskanych były czynnikiem integrującym ludzi przybyłych z różnych stron i różnych środowisk. Organizacyjnie harcerstwo odradzało się, ale władze państwowe nie pozwoliły na walny zjazd, obawiając się, że większość będą na nim mieli instruktorzy o poglądach niezgodnych z ich życzeniami. W trudnym politycznie okresie przygotowań do referendum, a potem wyborów do sejmu, instruktorzy przeciwstawiali się deklaracjom i manifestacjom politycznym harcerstwa o jednoznacznej wymowie, więc władze państwa uznały ZHP za organizację opozycyjną, mimo, że swą codzienną służbą harcerstwo przyczyniało się do umacniania państwa, a w rezultacie ustroju i czyniło to w taki sposób, że było organizacją powszechnie akceptowaną. Polityczne starcia w niewielkim stopniu docierały do drużyn, które przede wszystkim zajmowała codzienna praca np. organizowanie sportu dla młodych Polaków o katastrofalnym wówczas stanie zdrowia.
  Później, niestety, ZHP został podporządkowany centralnemu sterowaniu organizacjami młodzieżowymi, co doprowadziło do odejścia wielu wspaniałych instruktorów, których zastępowano często ludźmi przypadkowymi. Prestiż harcerstwa w społeczeństwie obniżył się.
  Dziś harcerstwo powraca do swoich korzeni, umacnia pracę w drużynach, przypomina tradycje, wznawia działalność w międzynarodowym ruchu skautowskim, wydaje książki dotyczące spraw mu bliskich, prowadzi drużyny "nieprzetartego szlaku", działające wśród dzieci niepełnosprawnych, organizuje obozy, prace na rzecz bliższego i dalszego środowiska, uczy tolerancji wobec innych, odpowiedzialności, niesienia pomocy potrzebującym, rozwijania w sobie nowych umiejętności, interesującego spędzania wolnego czasu. To, jakie będzie harcerstwo, zależy od nas samych.


Rotatory i bannery
 
1 w Polsce Harcerski Baner System 100 Linkow Mania1 w Polsce Harcerski Baner System 100 Linkow Mania

SHDM popiera:BYKOM-STOP - Poprawna ortografia w Internecie
 

O stronie i systemie

© 2003-2019 by Duży Maju
Powered by MAJpage 1.0
Domain provides harc.pl


Logowanie
  Zaloguj się:

 Login:
 Hasło:Rejestracja
Zapomniane hasło

Aktualności

 Newsy:
Tragedia w Smoleńsku  Ogłoszenia:
Wystawy harcerskie nadal czynne  Wasze ogłoszenia:
Zlot Skautów Środkowoeuropejskich "Silesia 2008"

Buttony

  Głosuj na moją stronę:

Ranking Stron Harcerskich "Grota"

Najlepsze strony harcerskie